Wagonik o masie m1, jadący z prędkością v1=5m/s, zderzył się z nieruchomym wagonikiem o masie m2=2000kg. Po zderzeniu wagoniki poruszały się razem z prędkością mniejszą o Δv=2m/s od prędkości pierwszego wagonika. Oblicz masę m1.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-17T20:29:35+01:00
M₁=?
V₁=5 m/s
m₂=2000 kg
V₂=0 m/s
V=3 m/s
p=p'
m₁*V₁=m₁*V+m₂*V
m₁=m₂*V/(V₁-V)
m₁=3000 kg

dasz najj
3 5 3
2010-03-17T20:33:57+01:00
M1 * v1 = (m2 + m1) * (v - Δv)
m1 * 5m/s = (m1 + 2000kg) * 3m/s
5m1 = 3m1 + 6000kg
2m1 = 6000kg
m1 = 3000kg
m1 = 3t

Pierwszy wagon waży 3 tony.
3 5 3