Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:46:23+01:00
1.Basen artezyjski (Artezyjskie wody) to wody gruntowe, znajdujące się między dwiema warstwami skał wodoszczelnych, podlegające działaniu ciśnienia hydrostatycznego. Przebicie warstwy nieprzepuszczalnej prowadzi do wypełnienia studni aż do osiągnięcia poziomu zwanego piezometrycznym. Występowanie wód artezyjskich związane jest z uskokami oraz z systemem szczelin skalnych.
Największe baseny artezyjskie występują na obszarze Australii, USA, Afryki Północnej, a także w Basenie Paryskim, Londyńskim. W Polsce - Niecka Mazowiecka.

2.Aborygeni
3. Rosliny : Pszenica , Jęczmień , Łubis , Owies
Zwierzeta hodowlane: Dingo Emu Dziobak

4. Australia jest kontynentem zasobnym w bogactwa mineralne, zwł. surowce energetyczne i rudy metali. Bogate złoża węgla kamiennego występują we wschodniej części Australii, węgiel brunatny na południowym wschodzie, ropa naftowa m.in. na północnym zachodzie i na szelfie w Cieśninie Bassa. Z rud metali największe znaczenie mają: żelazo (złoża w Australii Zachodniej należą do największych na świecie), miedź, cynk i ołów, cyna, nikiel i boksyty. Istotne znaczenie mają też złoża uranu, toru, złota oraz drogich kamieni, zwł. opali, których Australia jest największym w świecie producentem.
10 3 10
2010-03-17T20:48:52+01:00
Hejka
Baseny Artezyjskie - największy n artezyjski basen świata położony w Australii w najniższej części Niziny Środkowoaustralijskiej pomiędzy Wielkimi Górami Wododziałowymi a Wyżyną Zachodnioaustralijską.

Zajmuje obszar 1554 tys. km² co stanowi ponad 20% powierzchni kontynentu, najwięcej w Queensland, południowo-wschodni róg Terytorium Północnego, północno-wschodnią część Australii Południowej i północną część Nowej Południowej Walii. Jego głębokość miejscami sięga 3000 metrów i szacuje się, że zawiera 8700 megalitrów wód gruntowych.

Wody artezyjskie są jedną z podstaw rozwoju rolnictwa w Australii, gdyż panują tam susze, a woda jest niezbędna do chowu owiec, które są jedną z podstaw australijskiego rolnictwa.


Basen artezyjski - powstaje przez wywiercenie otworu do wód artezyjskich – głęboko położonych warstw wodonośnych, w których woda znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym. Woda z takiego odwiertu wypływa samoczynnie, niekiedy jest pod dużym ciśnieniem

2.Australia została zasiedlona przez ludność europejską, głównie pochodzenia brytyjskiego. Nieliczna rdzenna ludność tego obszaru (Aborygeni) została wytępiona lub zepchnięta na tereny pustynne i do dziś odgrywa w społeczeństwie australijskim marginalną rolę.

3.ROŚLINY OLEISTE
Bawełna -> rośliny włókniste
len zwyczajny -> rośliny włókniste
Kukurydza -> rośliny zbożowe
Kakaowiec -> rośliny przemysłowe
konopia siewna

ROŚLINY CUKRODAJNE
Trzcina cukrowa oraz buraki cukrowe

ROŚLINY WŁÓKNISTE
Len zwyczjny
Bawełna
Agwa-jest to bylina gruboszowata
Banan manilski uprawiany jest na włókno do wyrobu lin okrętowych, tzw. manilę
SZUKAJ

najważniejsze rośliny uprawne na ziemi


Więcej tematów:
Geografia


ROŚLINY ZBOŻOWE
Rzepak uprawiany jest w strefie klimatu umiarkowanego i podzwrotnikowego jako roślina oleista
i lecznicza, a także na paszę. Słoma rzepakowa stanowi biomasę, która może być wykorzystana jako opał w kotłach parowych. Najwięksi producenci to Chiny, Afganistan, Pakistan i Indie a w Europie: Rumunia i Polska.
Gryka występuje w klimacie umiarkowanym. Pochodzi ze wschodniej i środkowej Azji. Na świecie najwięcej gryki uprawia się w krajach byłego ZSRR, Chinach oraz USA i Kanadzie, gdzie jest traktowana głównie jako roślina pastewna. W Polsce główny region upraw stanowią okolice Janowa Lubelskiego.
Żyto jest zbożem chlebowym i paszowym. Uprawiane jest w warunkach klimatu umiarkowanego chłodnego. Nie ma dużych wymagań glebowych. Jego roczne zbiory wynoszą około 25 min ton. Głównymi producentami są Rosja, Białoruś, Niemcy, i Polska
Owies stanowi paszę dla koni oraz służy celom spożywczym. Ma niewielkie wyma­gania klimatyczne
i glebowe. Uprawiany jest w górach oraz w warunkach klimatu umiarkowanego chłodnego. Roczne zbiory kształtują się na poziomie około 30 min ton. Główni producenci Rosja, Kanada, USA, ale najbardziej popularne jest w Europie.
Jęczmień jest zbożem średnio wymagającym zarówno pod względem glebowym, jak i klimatycznym. Uprawia się go w klimatach umiarkowanych i podzwrotnikowych. Zużywany jest do produkcji piwa oraz jako pasza. Spożywany jest też bezpośrednio jako kasza. Roczne zbiory wynoszą około 150 min ton.
Proso i sorgo są ważnymi zbożami żywieniowymi krajów afrykańskich i azjatyc­kich. Uprawiane są
w warunkach klimatu gorącego, są odporne na suszę. Roczne zbiory wynoszą około 60 min ton. Uprawiane są na południe od Sahary oraz na Wyży­nie Dekańskiej w Indiach. Ostatnio na pierwsze miejsce w uprawie sorga wysunęły się Stany Zjednoczone, gdzie to zboże zużywane jest jako pasza.
Kukurydza jest zbożem głównie paszowym oraz przemysłowym. Ma duże wyma­gania glebowe. Jej roczne zbiory wynoszą około 480-580 min ton. Uprawiana jest w warunkach klimatu gorącego wilgotnego oraz umiarkowanego ciepłego. Głównymi rejonami uprawy są:
Nizina Centralna w USA,
Mandżuria oraz obszary nad Huang-ho w Chinach,
środkowa i południowo-wschodnia część Wyżyny Brazylijskiej,
Basen Akwitański we Francji.
Najważniejszymi eksporterami kukurydzy są: USA, Francja i Węgry.
Pszenica jest głównym zbożem chlebowym świata. Należy do upraw wymagają­cych pod względem glebowym. Uprawiana jest w strefie umiarkowanej, podzwrotni­kowej i zwrotnikowej. Jej roczne zbiory kształtują się na poziomie od 550-600 min ton. Głównymi rejonami uprawy są:
w Ameryce Północnej - część Wielkich Równin w USA i Kanadzie;
w Ameryce Południowej - pampa w północnej Argentynie;
w Europie- Niziny: Francuska, Angielska, Węgierska, Rumuńska i Padańska, Wyżyna Bawarska, Ukraina, Powołże w Rosji;
w Azji - Niziny: Chińska, Mandżurska i Gangesu, północny Kazachstan, Pendżab w Indiach
i Pakistanie, Anatolia w Turcji;
w Afryce - delta Nilu i południowe RPA;
południowo-wschodnia część Australii.
Największymi eksporterami pszenicy są: USA, Kanada, Francja, Australia i Argen­tyna.
Ryż jest zbożem klimatu gorącego wilgotnego. Roczne zbiory wynoszą około 510-550 min ton. Główne rejony jego uprawy znajdują się w strefie monsunowej w południowej i wschodniej Azji. Wyróżnia się dwie odmiany ryżu: ryż suchy (górski) oraz ryż mokry (nizinny). Uprawiany jest głównie w celach konsumpcyjnych, ale służy też do wytwarzania takich produktów jak, papier, maty lub szczotki ze słomy. Głównymi rejonami uprawy ryżu są:
w Azji - Niziny: Gangesu i Indusu, Kotlina Syczuańska, dolina Jangcy, Góry Południowochińskie, delty: Mekongu oraz Irawadi, Jawa (Indonezja), Luzon (Filipiny), Honsiu (Japonia);
w Ameryce Południowej - brazylijski stan Rio Grandę do Sul;
w Ameryce Północnej - część Niziny Zatokowej oraz stan Arkansas.

ROŚLINY WŁÓKNISTE
Len zwyczajny jest rośliną włóknistą klimatu umiarkowanego. Uprawiany jest w krajach euro­pejskich - Irlandii, Holandii, Francji, Polsce, na Litwie i Białorusi oraz w europejskiej części Rosji.
Bawełna jest podstawową rośliną włóknistą świata. Uprawiana jest w strefie klimatów zwrotnikowych lub podzwrotnikowych. Pola bawełniane często wymagają nawadniania. Głównymi producentami bawełny są Chiny, państwa byłego ZSRR, USA, Indie oraz Pakistan.
Agwa (sizal) jest to bylina gruboszowata, pochodząca głównie z Meksyku. Liczy ponad 300 gatunków, rosnących dziko od południowych części USA do północnych rejonów Ameryki Południowej. Z soku zawierającego znaczne ilości cukrów otrzymuje się napój alkoholowy - pulque lub mezcal.
Banan manilski uprawiany jest na włókno do wyrobu lin okrętowych, tzw. manilę, inne gatunki są cennymi roślinami ozdobnymi. Obecnie produkcja bananów skupia się w Ameryce Południowej
i Środkowej
Juta torebkowa
Juta warzywna
Palma kokosowa

ROŚLINY ZBOŻOWE
Rzepak
Gryka
Żyto
Owies
Jęczmień
Proso
Kukurydza
Pszenica
Ryż

4.Zwięrzęta hodowane w Austalii :
torbacze
psy "dingo"
żółwie
Jaszczurki
Do czwartego nie jestem pewna

Pozdrowienia ;)
xD


25 4 25