Strona bierna, proszę o przetłumaczenie.
-Wycieraczki samochodowe używane są na całym świecie
-Dlaczego odkurzacz nie jest używany co dziennie
-W 1965 zmywarkę użyto praz pierwszy
-Gdzie używa się kamizelek kuloodpornych
-Jak często używane były pieluch jednorazowe
-Moje pióro nie było używane
-Smsowanie nie jest lubiane przez starszych ludzi
-Wszystko jest odkryte

1

Odpowiedzi

2010-03-17T20:40:23+01:00
1. Winshield wipers are used worldwide
2. Why isn't vacuum cleaner used everyday?
3. In 1965 wash dishwasher was used for the first time
4. How often were the disposable diapers used?
5. My fountain pen was not used.
6. Texting is not liked by the old people.
7. Everything is discovered.