Witajcie. Chciałbym abyście przetłumaczyli te zdania w czasie Present Perfect lub Past Simple (zależnie od zdania) Za odpowiedzi z translatora od razu kasuję. Chcę mieć wszystkie zdania a nie np. 5 albo 10.
1.Ja nie nauczyłam się niczego nowego przez dwa tygodnie.
2.Ona zna go od 20 lat.
3.Nie rozmawialiśmy z nim od bardzo dawna.
4.Umyłam już jedenaście okien
5.Ona jeździ tym samym samochodem przez 25 lat.
6.Zarabiam sama na życie, od kiedy opuściłam szkołę.
7.Czy twoi rodzice sprzedali już swoje mieszkanie w bloku?
8.Zgubiłam właśnie moje rękawice.
9.On wygrał dużo pieniędzy ostatnio.
10.Czy już wysłałaś moje listy?

1.On napisał dużo sztuk do tej pory.
2.On nie odrobił pracy domowej od początku semestru.
3.Studenci są tu od godziny dziesiątej.
4.On jest pod wodą przez pół godziny.
5.On nie jadł nic przez 24 godziny.
6.On nie dostał podwyżki jeszcze.
7.On pracuje w banku od 20 lat.
8.Czy ty kiedykolwiek próbowałeś rzucić palenie.
9.Nigdy nie grałem w tenisa przedtem.
10.Ona nie przyszła, ponieważ jest chora.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T20:51:35+01:00
1. I didn't learn of nothing new for two weeks.
2.She knows him for 20 years.
3.No we talked to him for ages.
5.She windows are driving the same car for 25 years.
6.Earing alone for life, since when I left the school.
7.whether your parents did already sell their living in the block? Just break
8.Lose my gloves.
9.He won much money recently. Did you already send to
10.Whether my letters?

1.He wrote many pieces so far.
2.He didn't do it homework from the beginning of the semester. 3. They are students here from the tenth hour.
4.He is underwater through half an hour.
5.HE ate nothing for 24 hours.
6.HE didn't still get a rise.
7.He is working at the bank for 20 years. You at any time tried to throw
8.Czy burning. I didn't play
9.Nigdy into the tennis earlier.
10.She didn't come,becouse is ill
1 1 1