Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T19:14:33+01:00
Była to nie tyle wojna polsko – czeska, co wojna pomiędzy Piastami a Przemyślidami. Mieszko dostarczył opiekunom Ottona III
posiłków przeciw Połabianom, a złączony z nimi sojuszem książę czeski zaczepił za to Mieszka I i najechał pograniczny Śląsk. Mieszko zawarł sojusz z madziarską dynastią Arpadów i ponownie się z nimi spowinowacił. W czasie wojny przeciw Ottonowi III rozpadło się małżeństwo Bolesława, mieszkowego syna z córką Rygdaga, z którym Mieszko wojował. W 986 roku młody książę Bolesław był uważany za wdowca i ojciec kazał mu się ożenić z księżniczką węgirską, córką Gejzy. Później Mieszko odprawił madziarską księżniczkę, ponieważ znalazł lepszą żonę dla syna. Kazał Bolesławowi pojąć nową żonę, choć z tamtą miał już syna Bezpryma. W 987 roku dwudziestoletni książę Bolesław żenił się po raz trzeci, tym razem z córką księcia Pomorskiego, Dobromira, która musiała przyjąć chrzest i otrzymała imię Emnildy. W 988 roku poddał się Bolesław czeski, a Mieszkowi przyznano posiadanie Śląska. W 990 roku Mieszko zajął Morawy, które zostały pod piastowskim panowaniem aż do 1029 roku. 25 maja 992 roku zmarł Mieszko I. Był on prawdziwym założycielem polskiego królestwa.