Zad.1
oblicz skład procentowy(procent masowy)siarczku antymonu(3)Sb2S3 używanego do produkcji zapałek.
zad.2
oblicz,który związek chemiczny ma większą zawartość procentową(procent masowy)wodoru:woda H2O czy siarkowodór H2S.
zad.3
który ze związków chemicznych:tlenek glinu Al2O3 czy tlenek miedzi(1)Cu2O ma większą zawartośc procentową metalu(procent masowy)?wykonaj obliczenia
zad.4
wiedząc,że stosunek masowy siarki do tlenu w pewnym tlenku siarki wynosi 2:3
,ustal jego wzór sumaryczny oraz nazwę.
zad.5
oblicz stosunek masowy żelaza do tlenu w tlenkach żelaza i napisz wzory tych tlenków,jeśli zawartość procentowa żelaza w tych tlenkach wynosi:
a)70 o/o(procent
b)77,8 o/o
zad.6
oblicz zawartosć procentowa węgla w tlenku wegla ,wiedząc,że stosunek masy węgla do masy tlenu w tym zwiazku chemicznym wynosi 3:4.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T22:52:09+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad1.
mSb2S3=2*122u+3*32u=340u
340g Sb2S3------100%
244g Sb-----------x%
x=71,8% Sb

340g Sb2S3------100%
96g S-----------x%
x=28,2% S

zad2.
mH2O=2*1u+16u=18u
18g wody------100%
2g wodoru-----x%
x=11,1% wodoru

mH2S=2*1u+32u=34u
34g H2S-------100%
2g wodoru-----x%
x=5,9% wodoru

zad3.
mAl2O3=2*27u+3*16u=102u
102g Al2O3----100%
54g Al----------x%
x=52,9% Al

mCu2O=2*64u+16u=144u
144g Cu2O------100%
128g Cu----------x%
x=88,9% Cu

zad4.
S/O=2/3
S/O=32/16*3
S/O=32/54
S/O=1atom siarki/3atomy tlenu
więc,
SO3-----tlenek siarki(VI)

zad5.
a) 70%
56g Fe----1mol
70g Fe-----xmoli
x=1,25mola Fe

16g tlenu----1mol
30g tlenu-----xmoli
y=1,875mola tlenu

1,25 Fe = 1,875 O
Fe = 1,5 O
Fe2O3
mFe : mO = 7 : 3

56g Fe----1mol
77,8g Fe-----xmoli
x=1,39mola Fe

16g tlenu----1mol
22,2g tlenu-----xmoli
y=1,39mola tlenu

1,39 Fe = 1,39 O
Fe = O
FeO
mFe : mO = 7 : 2

zad6.
mC/mO = 3/4
7części----100%
3części C----x%
x=42,8% C
284 4 284
Strasznie to skomplikowałeś/łaś
nie wyraża się w gramach tylko w unitach :)