Zadanie 1. Określ czy podane rzeczowniki są policzalne [C-countable], czy niepoliczalne[U-uncountable].

1.sugar [ ]
2.food [ ]
3.cheese [ ]
4.sandwich [ ]
5.pork [ ]
6. egg [ ]
7.dish [ ]
8.caulifower [ ]
9.rice [ ]


Zadanie 2. Zakreśl poprawną odpowiedź.

1.They eat much/ a lot of pasta in Italy.
2.There 's too much / many salt in this soup.
3.There' s a / some tomato on the table.
4.How much/ many potatoes do you need?
5.There isn't some / any milk in the bottle.
6.I don't eat much/ many meat. I prefer fish.
7.There are much/ lots of vegetables in this salad.
8.There aren't some / any red peppers in the dish.


Zadanie 3. Uzupełnij zdania, wstawiając a/ an,many,much, a lot of, some, any.Każdego słowa lub wyrażenia możesz użć tylko raz. Uzupełnione zdania dopasuj do podanych reguł.

1.We haven't got ____ milk.
2.There is ___ cheere sandwich on the table.
3.How ___ foreign restaurants are there in your town ?
4.I love apples and I eat ___ them.
5.How ____ sugar do you take in you tea?
6.There are ____ spices in this dish,but not too many.


a).A / an używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.
b). Some używamy zykle w zdaniach twierdzących.
c).Any używamy zwykle w pytaniach i przeczeniach.
d).Many używamy z rzeczownikami policzalnymi w pytaniach i przeczeniach.
e).Much używamyz rzeczownikami niepoliczalnymi w pytaniach i przeczeniach.
f).A lot of / Lots of używamy z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi w zdaniach twierdzących.

1 __ , 2 __ ,3 __, 4 __ , 5 __ , 6 __ .


Zadanie 4. Fragmenty zdań podane w nawiasach przetłumacz na język angielski.

1. I don't eat (dużo warzyw) _____.
2.(Ile mleka) ____ do you need for this cake?
3.We haven't got (żadnych owoców) ____ .
4.French people drink (dużo wina) _____.
5.Is there (jakaś sałatka) _____ left in the bowl?
6.(Ile pomidorów) ____ should I buy?


Zadanie 5. Używając poznanych określeń ilości opisz swój sposób odżywiania sięm tak aby wyraźić opinię na temat swoich dobrych i złych nawyków żywieniowych.

Positive:
Example: I eat a lot of a fresh fruit.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________



Negative:
Example: I eat too much fast food.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________





Zadanie 6. Odpowiedź na pytania pełnymi zdaniami.

1. What's your favourite pizza topping?
2.What vegetables or fruit do you eat most often?
3.What dishes from other countries do you like?
4.What dishes can you cook/ make?



Potrzebuje na dzisiaj!!
Czekam!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:51:18+01:00
Zadanie 1. Określ czy podane rzeczowniki są policzalne [C-countable], czy niepoliczalne[U-uncountable].

1.sugar [U ]
2.food [ U]
3.cheese [ C]
4.sandwich [C ]
5.pork [U ]
6. egg [C ]
7.dish [ U]
8.caulifower [ C]
9.rice [ U]


Zadanie 2. Zakreśl poprawną odpowiedź.

1.They eat a lot of pasta in Italy.
2.There 's too much salt in this soup.
3.There' s a tomato on the table.
4.How many potatoes do you need?
5.There isn't some milk in the bottle.
6.I don't eat much meat. I prefer fish.
7.There are lots of vegetables in this salad.
8.There aren't any red peppers in the dish.

Zadanie 4. Fragmenty zdań podane w nawiasach przetłumacz na język angielski.

1. I don't eat (dużo warzyw)many vegetables.
2.(Ile mleka)How many milks do you need for this cake?
3.We haven't got (żadnych owoców) any fruit .
4.French people drink (dużo wina)much wine.
5.Is there (jakaś sałatka) some lettuce left in the bowl?
6.(Ile pomidorów)How many tomatoes should I buy?


Sory ze tylko tyle ale tyle wiedziałam jak coś to nie wiem czy to dobrze ; D