KATIONY: Wapniowy (Ca2+)
Magnezowy (Mg2+)
Sodowy (Na+)

ANIONY: Wodorowęglanowy (HCO3 -)
Siarczanowy (SO4 2-)
Chlorkowy (Cl-)

Wypisz jony i podaj ich nazwy. Ustal nazwy i wzory soli - uzupełnij tabelę.

Jony:___________________________________________________

Wzory jonów: ..... Nazwa soli: .... Wzór soli:
___________ ..... ______________ .... ___________
___________ ...... ______________ .... _____________
___________ ...... _________________ .... _____________
___________ ...... ________________ .... _____________
___________ ...... ______________ .... _____________

1

Odpowiedzi

2010-03-17T21:23:01+01:00
Ca²⁺ + SO₄²⁻ -> CaSO⁴ Siarczan Wapniu
Mg²⁺ + 2HCO₃⁻ ->Mg(HCO)₂ Wodorowęglan Magnezu
Na⁺ + Cl⁻ -> NaCl Chlorek Sodu
Na⁺ + SO₄²⁻ -> Na₂SO⁴ Siarczan Sodu
Mg²⁺ + Cl⁻ -> MgCl₂ Chlorek Magnezu