A) Do 14 kg wody wsypano 2 kg cukru. Wyraź w procentach stężenie otrzymanego roztworu.
b) Ile cukru znajduje się w 30 dag roztworu 9-procentowego?
c) Jaka jest masa 15-procentowego roztworu, w którym rozpuszczono 20 g cukru?


Proszę o pomoc! To na jutro :/

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T21:20:52+01:00
A)
Dane:
ms (masa substancji)= 2 kg
mr [masa roztworu (masa substancji + masa roztworu)]= 16kg

Szukane :
Cp=?

Cp=ms*100%/mr
Cp= 2kg * 100%/16 kg (kg skracasz i zostaje ci procent)
Cp = 12,5 %

b)
Dane :
mr = 30 dag
Cp = 9 %

Szukane :
ms =?

Cp=ms*100%/mr
ms * 100 % = Cp*mr / : 100%
ms = Cp*mr/100%
ms = 9 % * 30 dag / 100 %
ms = 2,7 dag

c)
Dane :
ms = 20g
Cp= 15%

Szukane :
mr = ?

Cp = ms*100% / mr
mr = ms*100% / Cp
mr = 20 g * 100 % / 15 %
mr = 133,3 g