Odpowiedzi

2010-03-17T21:13:53+01:00
Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego, wiedząc, że jego wysokość jest równa 4,5 cm, a podstawa ostrosłupa jest trójkąt równoboczny o boku równym 9 m. Wynik podaj z dokładnością do 0,1 cm ²

Pb=3*(a*h/2)
a=9m(?)
powiedzmy ze
a=9 cm

x=2/3h
h=a√3/2
h=9√3/2=4,5√3
x=3√3cm

(3√3)²+4,5²=y²
27+12,25=y²
39,25=y²
6,26=y

1/2a²+h²=6,26²
4,5²+h²=6,26²
12,25+h²=39,19
h²=26,94
h=5,19

Pb=3*(9*5,19/2)
Pb=3*23,35=70,1 cm²
1 5 1