RÓWNANIA REAKCJI OTRZYMYWANIA ESTRÓW

.....HCOOH+...C5H11OH-->....+....
........+........-->C4H9COOCH3+........
....C5H11COOH+.....-->....C5H11COOC2H5+......
C17H33COOH+....C4H9OH-->...........+.........
..........+.......--> ....C15H31COOC3H7+......
....C9H19COOH+....C6H13OH-->......+.......
pilne!!!;/
z góry dziękuje!!;DDD

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T21:07:53+01:00
HCOOH+C5H11OH-->HCOOC5H11 + H20
C4H9COOH +CH3OH-->C4H9COOCH3+H2O
C5H11COOH+C2H5OH-->C5H11COOC2H5+H2O
C17H33COOH+C4H9OH-->H2O+C17H33COOC4H9
C15H31COOC3H7+C3H7OH--> C15H31COOC3H7+H2O
C9H19COOH+C6H13OH-->H2O+C9H19COOC6H13