Odpowiedzi

  • RQ7
  • Rozwiązujący
2010-03-17T20:56:31+01:00
Km min
90 60
18 x

x = 60 x 18/ 90 = 12
2010-03-17T20:56:57+01:00
V=90km/h
s=18km
t=?
t=s/v
t=18km/90km/h=0,2h=12min
2010-03-17T20:57:10+01:00
T = s/v
v= 90 km/h
s= 18 km

t=s/v = 18 km/90km/h = 0,2 h
0,2 h = 12min

Czas potrzebny do przebycia drogi to 12 minut