Uczysz się już języka obcego , np. angielskiego niemieckiego lub francuskiego.
Sprawdź, jak w tym języku zapisuje się wyrazy podane niżej.
Wypisz je obok. Podkreśl wszędzie om, on, em, albo en.

kontakt - ..........................
kompozytor - ........................
interwencja - ...........................
koncert - ..........................
sensacja - ............................
konstytucja - .........................
talent - ..................................
dyrygent - ..................................


ZADANIE NASTĘPNE ZWIĄZANE ZE ZADANIEM TYM PIERWSZYM :

Od każdego rzeczownika w zadaniu pierwszym utwórz przymiotnik lub czasownik.

2

Odpowiedzi

2010-03-17T21:00:34+01:00
Concact, composer, intervention, concert, sensation, constitution, talet, conductor,
kontaktować się, komponować, interweniować, koncertować, sensacyjny, konstytucyjny, utalentowany, dyrygować
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T21:03:08+01:00
Kontakt - contact

kompozytor - composer
interwencja - intervention
koncert - concert
sensacja - sensation
konstytucja - Constitution
talent - genius
dyrygent - conductor

kompozytor - komponować
interwencja - interweniować
koncert - koncertowy
sensacja - sensacyjny
konstytucja - konstytucyjny
talent - utalentowany
dyrygent - dyrygencki
8 4 8