Zad 1.Trójkąt ABC narysowano w skali 4:1 ,jego pole będzie większe od pola danego trójkąta:
a)2 razy
b)4 razy
c)8 razy
d)12 razy
e)16 razy
OBLICZENIA

Zad 2.Pole kwadratu o przekątnej d=4pierwiastki z 2 jest równe:
a)32
b)8 pierwiastków z 2
c)8
d)16
e)inna odpowiedź
OBLICZENIA

zad 3.Jeden pokój ma wymiary 5m x 4m, drógi jest od niego o 1 m dłuższy i 1 m szerszy.
Powierzchnia drugiego pokoju jest większa od pierwszego o :
a)1 m(2-kwadratowy)
b)2m(2)
c)4m(2)
d)8m(2)
e)10m(2)
Obliczenia

zad 4. pole sześciokąta foremnego jest równe 108 cm(2-kwadratowych).Pole zamalowanej figury wynosi:
a)60 cm(2)
b)44 cm(2)
c)32 cm(2)
d)36 cm (2)
e)40 cm (2)
e)
OBLICZENIA

http://zadane.pl/files/89599.jpg

1

Odpowiedzi

2010-03-18T01:28:01+01:00
P₁-pole trójkąta początkowe ;P₁=½×a₁ × h₁ ;P₂-pole trójkąta po powiększeniu ;P₂=a₂×h₂ ;a₂=4×a₁ ;h₂=4×h₁ ;P₂÷P₁=½×4×a₁×4×h₁÷½×a₁×h₁=16a₁h₁/2÷a₁×h₁/2=8a₁h₁÷a₁h₁/2=16 ;Pole otrzymanego trójkąta(powiększonego w skali4:1) jest 16 razy większe od pola trójkąta początkowego tj.P₂=16×P₁. ;Zad 2).korzystam ze wzoru na długość przekątnej kwadratu;d=a√2 ;gdzie a - ozn. dł. boku danego kwadratu.Podstawiamy za "d" podaną wartość tj. 4√2=a√2/ dzielę obustronnie przez √2; a=4√2/√2; a=4 ;odpowiedz będzie e) ;Zad 3) P₁-powierzchnia pierwszego pokoju P₂-powierzchnia drugiego pokoju ;P₁=a₁×b₁ ;P₁=5m×4m=20m² ;P₂=a₂×b₂ ;a₂=a₁+1m=5m+1m=6m ;b₂=b₁+1m=4m+1m=5m ;P₂=6m×5m=30m² ;P₂-P₁=30m²-20m²=10m²;więc drugi pokój jest większy od pierwszego o 10m². ;Zad 3).Gdybyśmy poprowadzili wszystkie przekątne w danym sześciokącie foremnym,to zostanie on podzielony na 6 trójkątów równobocznych.180:6=30 30×2=60 a)