NA PODSTAWIE PONIŻSZEGO TEKSTU NAPISZ PODOBNE OPOWIADANIE
A day to remember on 15 th March.
W I akapicie:
When?-kiedy/who?-kto
weather-pogoda
II- Where?-gdzie/the event-wydarzenie
III-What happend?-co sie wydarzylo/acciden-wypadek
IV-What was nek- co było dalej?
heppend-szczesliwe zakonczenie
PLISS!!!:)

1.It was a beautiful inter morning and everything was covered in snow. Karen and Fiona were walking slovly throught the forest way to the frozenlake. They were both very excited because they love skating.
2.When they reached the lake, the girls put on their skates and walked carefuly onto the ice. "See! I told you it was safe!" Karen said to Fiona. " I don't know", Fiona said in a scaeres voice. "What if we fall through the ice?", "Don't be sailly!" Karen, laughed loudly as she skated twards the middle o the lake.
3. Suddenly, Karen heard a loud crack. She looked down ans saw that the ice was braking. "Fiona! Help!" Karen screamed in terror. Fiona skated quickly over the Karen, grabbed her hand and pulled her to safety.
4.An hour later, the two friends were sitting in front of a roaring fire, sipping hot chocolate. Karen looked at Fiona and said softly, "You saved my life!" "That's what friends are for", Fiona repield and hugged her. It was a day to remember.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T22:03:13+01:00
On 14th of July 2009. There was warm and sunny morning. I was with my friends Marieta, Kuba and Sandra. We were going to the cinema. We were walking very fast, because there was 12:25 o'clock and the film will start at 12:40 o'clock.
(Czternastego Lipca 2009 był ciepły i słoneczny poranek. Byłam ze swoimi przyjaciółmi; Marietą Kubą i Sarą. Szliśmy do kina. Szliśmy bardzo szybko, bo była godzina 12:25 a film powinien się zacząć o godzinie 12:40.)
It was in Marszałkowska street in Warsaw. My friend Marieta was very excited because we were walking to the cinema because of Marieta'S birthday. She was really happy.
(To było na ulicy Marszałkowskiej W Warszawie. Moja przyjaciółka Marieta była bardzo podekscytowana, ponieważ szliśmy do kina z powodu jej urodzin. Ona była naprawdę szczęśliwa.)
When we were going throught pedestrian crossing, somebody who was sitting in the car was driving very fast and running down Marieta. We wrere rattled.
(Kiedy przechodziliśmy przez przejście dla pieszych, ktoś kto siedział w samochodzie jechał bardzo szybko i potrącił marietę. Byliśmy zszokowani.)
The ambulance took her to the hospital. Fortunatelly she felt good. Her parents went to the hispital and talked with her long time. We were waiting on the corridor.
(Karetka pogotowia zabrła ją do szpitala. Na szczęście ona czuła się dobrze. Jej rodzice przyjechali do szpitala i długo z nią rozmawiali. My czekaliśmy na korytarzu.)
After few hours we bring Marieta to the hospital fantastic book and birthday present. Kuba was reading this book. We were listening. Marieta was very happy that she have good friends.
(Po kilku godzinach przynieśliśmy Mariecie do szpitala fantastyczną książkę i prezent urodzinowy. Kuba czytał książkę, a my słuchaliśmy. Marieta się cieszyła, że ma takich dobrych przyjaciół.)

Mam nadzieję, że jest ok;] chociaż jakieś blędy mogą być... z góry przepraszam starałam się picać bezblędnie;]
2 3 2