Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-26T19:24:42+01:00
Kultura moralna - elementy tworzące kulturę przez stabilizację systemu społecznych interakcji, który został osiągnięty na drodze modyfikacji postaw i kategoryzacji.
2009-10-26T21:26:21+01:00
Przyczyny powodzeń i niepowodzeń w wychowaniu człowieka przez rodzinę leżą zawsze równocześnie bardzo blisko, wewnątrz tego podstawowego środowiska kulturotwórczego, jakim jest rodzina - ale leżą także równocześnie bardzo wysoko, pozostają w kompetencji państwa i zależnych od niego organów.
Nie ulega wątpliwości, że pierwszym i podstawowym zjawiskiem kulturalnym jest sam człowiek, duchowo dojrzały, czyli człowiek w pełni wychowany, zdolny wychowywać samego siebie i drugich. Nie ulega też wątpliwości, że pierwszym i podstawowym wymiarem kultury jest zdrowa moralność: kultura moralna.
  • Użytkownik Zadane
2009-10-26T22:48:13+01:00
Nie ulega wątpliwości, że pierwszym i podstawowym zjawiskiem kulturalnym jest sam człowiek, duchowo dojrzały, czyli człowiek w pełni wychowany, zdolny wychowywać samego siebie i drugich. Nie ulega też wątpliwości, że pierwszym i podstawowym wymiarem kultury jest zdrowa moralność: kultura moralna.Muszą liczyć się z prawdziwymi potrzebami tego społeczeństwa. Musimy liczyć się z kulturą narodu i jego historią, respektować odpowiedzialność wychowawczą rodziny i liczyć się z dobrem człowieka i jego godnością. Licząc się z wymogami etyki, muszą służyć kształtowaniu życia "bardziej ludzkiego".