Odpowiedzi

2010-03-20T16:12:26+01:00
I like in my country the freedom of word, minds and warnings the right. I do not like people about who have a power but they don't interest good of society.

Lubię w swoim kraju wolność słowa, myśli oraz przestrzeganie prawa. Nie lubię ludzi którzy mają władzę,ale nie interesują się dobrem społeczeństwa.

Licze na naj ;D
8 2 8