Zadanie 1.
Podstawa trójkąta ABC ma długość 12 . Kąty przy podstawie mają miary 30 i 45 stopni. Oblicz pole i obwód tego trójkąta .

__________________________________________________________________
Zadanie 2.
Z wierzchołków prostokąta poprowadzono proste prostopadłe do jego przekątnej. Proste te dzielą przekątną na trzy równe części , każda o długości 5 cm. Oblicz pole i obwód tego trójkąta .

___________________________________________________________________
Zadanie 3.
Przekątna AC równoległoboku ABCD ma długość 6 cm , a przekątna BD jest prostopadła do boku AD oraz kąt ostry między przekątnymi ma miarę 60 stopni. Oblicz pole i obwód tego równoległoboku.

__________________________________________________________________

Zadanie 4.

Oblicz obwód trójkąta równobocznego, którego wysokość ma długość 9 cm.

__________________________________________________________________

Zadanie 5.

Na mapie w skali 1 : 1000 działka w kształcie kwadratu ma pole równe 72 cm kwadratowe . Oblicz długość przekątnej działki. Wynik podaj w metrach.

_________________________________________________________________

Zadanie 6.

Oblicz pole równoległoboku o bokach długości 1 dm i 4 cm oraz kącie rozwartym o miarze 150 stopni.

_________________________________________________________________

Zadanie 7.

W orkąg wpisano trójkąt ABC , taki że kąt BAC= 50 stopni i kąt ABC= 70 stopni. Przez wierzchołek C poprowadzono styczną do okręgu przecinającą przedłużenie boku AB w punkcie D. Oblicz miary kątów w trójkąta BCD.

________________________________________________________________

Zadanie 8.

Stosunek długości przekątnych rombu , którego bok ma długość 8 cm jest równy 3 : 4. Oblicz pole tego rombu.

___________________________________________________________________

Będę bardzo wdzięczna za rozwiązanie zadań , które pomogą mi w przygotowaniach do testów.!!! ; **

Z góry Dziękuję.!! ; ***

1

Odpowiedzi

2010-03-17T21:22:50+01:00
Zadanie 4

a pierwiastka z 3
h=--------------------
2

a pierwiastka z 3
6=--------------------- /*2
2

12=a pierwiastków z 3 /: pierwiastek z 2

12
a= ------------------
pierwiastek z 3


12pierwiastków z 3
a=-------------------------
3

a=4pierwiastki z 3

Obw= 3*4 pierwiastki z 3
Obw=12 pierwiastków z 3