Odpowiedzi

2010-03-17T21:24:00+01:00
Karolingowie, dynastia panująca w państwie Franków, której początek dał Arnulf, biskup Metzu. Karolingowie, pełniąc funkcje majordomów na dworze Merowingów, faktycznie sprawowali władzę w państwie frankijskim.W 751 majordom Pepin Mały z dynastii Karolingów, za zgodą możnowładców i przyzwoleniem papieża, zdetronizował Childeryka III i ogłosił się królem Franków. Jego syn Karol I Wielki doprowadził państwo do szczytu potęgi.
Trzej wnukowie Karola dokonali podziału państwa, dając początek trzem liniom Karolingów: włoskiej - panującej do 875, niemieckiej - do 911 i francuskiej - do 987;