1. Jakie zmiany wprowadziła w Księstwie Warszawskim Konstytucja. (proszę w punktach).

2. Jak rozumiesz powiedzenie "Księstwo Warszawskie, król Saski, pieniądz Pruski, żołnierz polski, a kodeks francuski.
(krótko ale na temat, proszę własnymi słowami)

daje naj za pierwszą odpwiedź

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T22:28:56+01:00
1) Postanowienia
* na czele państwa stawał król z dynastii Wettinów
*król posiada władze wykonawczą i ustawodawczą
* wprowadzono Kodeks Cywilny Napoleona (wszyscy są równi wobec prawa- jednolity sąd)
* chłopi uzyskali wolność osobistą ( ale nie nastąpiło uwłaszczenie, bo nie uzyskali własnej ziemi)
* armia Księstwa Warszawskiego jest podporządkowana rozkazom Napoleona
* Księstwo zostało podzielone na departamenty (podobnie jak we Francji)

2) Księstwo Warszawskie, król Saski, pieniądz Pruski, żołnierz polski, a kodeks francuski.

Ja rozumiem to tak Napoleon nie stworzył państwa polskiego bo nas lubiał tylko potrzebował "bazy" do ataku na Rosje i nie interesowały go wewnętrzne sprawy Księstwa. Niby było to polskie państwo jednak silnie zależne od Francji, król nie był z Polski a z Saksonii, księstwo zostało stworzone z zaboru pruskiego dlatego walutą był pruska.

Stworzone na "pokaz" aby uzyskać wzgłedy Polski w pochodzie na Rosje.