Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T21:38:54+01:00
Pojęcie atomu pojawiło się w IV w p.n.e.. Wprowadził je grecki filozof Demokryt z Abdery. Pochodzi ono od greckiego słowa "atomas" (niepodzielny). W XIX w dokonano odkryć naukowych, które utworzyły pojęcie niepodzielnego atomu i ujawniły istnienie wewnętrznych składników atomu. Zatem termin "atom" ma znaczenie historyczne. W 1804 roku angielski uczony John Dalton opracował hipotezę o atomistyczno- cząsteczkowej teorii budowie materii. Następnie opracowanie to zostało udowodnione naukowo. W wersji współczesnej obowiązuje do dzisiaj.
Starożytni filozofowie rozważali jedną z cech materii: jej ciągłość. Czy jest ciągła czy nieciągła? Czy da się dzielić w nieskończoność? Ilustrować to można rozumowaniem starożytnych o dzieleniu kawałka pręta miedzianego na połowę. Jedną połowę ponownie dzieli się na pół, a drugą połowę odrzuca. Czy można tak dzielić pręt w nieskończoność?
Intuicyjne przeczucia o nieciągłej, ziarnistej budowie materii pojawiły się już 2500 lat temu. Greccy filozofowie Leukip i Demokryt stwierdzili, że istnieją najmniejsze, niepodzielne cząstki, które poruszają się w nieskończonej próżni. " Nie ma nic, prócz atomów i pustej przestrzeni, wszystko pozostałe jest złudzeniem." Stwierdzenie to oparte zostało na obserwacjach prostych zjawisk przyrody, obserwowanych także dziś: schnięcie wilgotnej tkaniny czy rozprzestrzenianie się zapachu perfum po otwarciu flakonu.
Atom uważany był za cząstkę niepodzielną, zachowującą właściwości materii. Ursinus Leopolita ze Lwowa w XIV w. określił atomy jako "niesiekome", to znaczy nie dające się podzielić. Dziś wiemy, że niezwykle małe atomy są jednak podzielne. Atom jest wprawdzie kresem podziału pierwiastka, ale nie jest kresem podziału materii.
1 5 1