1 Które z figur mają środek symetrii:
półprosta, kąt, odcinek, równoległobok, trapez, koło, romb, trójkąt równoramienny, okrąg, proste przecinające się, półkole, dwie proste równoległe ,płaszczyzna?

2 Które cyfry maja środek symetrii?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T21:32:04+01:00
Zad1
kat, odcinek trapez(ale tylko rownoramienny) kolo romb trojkat rownoramienny okrag proste przecinajace sie polkole 2 proste rownolegle

zad2
3,8

pozdro kuba1007p
5 2 5