Odpowiedzi

2010-03-17T21:49:10+01:00
Dane:
V₁ = 60 cm³
T₁ = 27°C = 273 + 27 = 300K
T₂ = 127°C = 273 + 127 = 400K

Szukane:
ΔV = V₂ - V₁

Ponieważ nie podano ciśnienia, przyjmujemy, że jest to przemiana izobaryczna, czyli p = const. Z równania Clapeyrona:
pV/T = nR = const, wyznaczamy:
V₁/T₁ = V₂/T₂
V₂ = V₁T₂/T₁ = 60 * 400/300 [cm³ * K/K] = 80 cm³
ΔV = V₂ - V₁ = 80 - 60 = 20 cm³

Odp. Wzrost objętości wynosił 20 cm³
6 5 6