Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T22:40:08+01:00
Podstawy trapezu równoramiennego: a = 17 oraz x
Zakładam: a > x
Wysokość: h = 8
Pole: P = 1/2 (a+x)h = 1/2(17 +x)8= 4x + 68
Obwód: S = a+x + 2c = 17 + x + 2c
Ramię c:
c² = [(a - x)/2]² + h² = (17 - x)²/4 + 8²
c = ½√[(17 - x)² + 256] = ½√(x² - 34x + 545)
S = 17 + x + √(x² - 34x + 545)

Dopóki x nie będzie znane, pole i obwód będą nieznane, ale można wyrazić je wzorami:
P = 4x + 68
S = 17 + x + √(x² - 34x + 545)

Jeśli np. przyjmiemy x = 5, to otrzymamy:
P = 4*5 + 68 = 78
S = 17 + 5 + √(5² - 34*5 + 545) = 22 + √400 = 42 (czyli ramię c=10)