1.Uporządkuj jednomiany (plis o dokładność ) np. 1/4 to jedna czwarta
a) 3b *(-2) a *a=
b) -x * 2y * 1/2x * y=
c) xy * 6x * (-3)y * 1/3 =
d) 2 i jedna druga a* 2/5 b * (-a) * b =
e) 3 x * y * (-5) * (-1) * y * x *1/3 =
f) 1/4 x * (-2)y *y * (-4x) * 2y =
2. Uporządkuj jednomiany :
a) 5a * (-3b) * 1/5 * a *b =
b) -3a * b * 2b * (-4x) * 2y =
a następnie oblicz ich wartości liczbowe dla a= -2 i b= 4
DAJE NAJLEP.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T21:58:54+01:00
Zad.1
a) 3b *(-2)a *a= -6a²b
b) -x * 2y * 1/2x * y= -x²y²
c) xy * 6x * (-3)y * 1/3 = -6x²y²
d) 2½a* 2/5 b * (-a) * b = -a²b²
e) 3 x * y * (-5) * (-1) * y * x *1/3 = 5x²y²
f) 1/4 x * (-2)y *y * (-4x) * 2y = 4x²y³
zad.2
a) 5a * (-3b) * 1/5 * a *b = -3a²b² = -3*(-2)²*4² = -3*4*16= -192
b) -3a * b * 2b * (-4x) * 2y = 48ab²xy = 48*(-2)*16*x*y = -1536xy
(x i y nie podane ? Jeśli tak to i tak jest dziwny wynik)