Odpowiedzi

2010-03-17T21:48:40+01:00
Liczność glukozy = 1 mol
masa molowa glukozy = 180 g/mol
masa substancji = 1 mol * 180g/mol = 180 g

liczność wody = 10 mol
masa molowa wody = 18 g/mol
masa rzeczywista wody = 180 g = masa rozpuszczalnika

masa roztworu = masa sub + masa rozpuszczalnika = 180 g + 180 g = 360 g

Cp = ms * 100% / mr
Cp = 180 * 100% / 360 g = 50 %

odp. Stężenie procentowe wynosi 50%
2010-03-17T21:57:47+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
MC6H12O6=180u
mH2O=18u
180g C6H12O6--------360g roztworu(10*18g H2O + 180g C6H12O6)
xg C6H12O6----------100g roztworu
x=50g C6H12O6
x=50%

Stężenie roztworu wynosi 50%