1.Jakie ciśnienie wywiera na półkę o wymiarach 60cm×20cm kryształowy wazon o ciężarze 30N? Wazon ma podstawę w kształcie koła o promieniu 6 cm. Wynik podaj w paskalach.

2.Jeden z producentów huśtawek dla dzieci podaje, że jego produkt wytrzymuje ciśnienie 2222 Pa. Jaką powierzchnię siedzenia ma huśtawka, jeżeli można na niej bezpiecznie posadzić dziecko o masie maksymalnie 20 kg?

3. Ciśnienie 15 kPa powoduje zgniecenie cegły znajdującej się u podstawy kolumny. Wiedząc, że jedna cegła ma ciężar 25 N, a pole powierzchni zajmowanie przez kolumnę wynosi 0,03 m², oblicz, jaka wysoka może być ta kolumna. Brakujące dane znajdziesz na rysunku. (kolumna z 7 kolumn, wysokość jednej cegły wynosi 25 cm, pierwszą od podłoża chcemy uchronić przed zgnieceniem.

Proszę o rozpisanie działań, a nie sam wynik.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T22:23:55+01:00
Zadanie 1
dane:
r = 6 cm = 0,06 m
F = 30 N

szukane:
P = ?

P = F/S = F/πr²
P = 30 N/π0,0036 m² ≈ 2653,93 Pa

zadanie 2
dane:
P = 2222 Pa
g = 9,81 m/s²
m = 20 kg

szukane:
S = ?

P = F/S => S = F/P = mg/P
S = 20 kg * 9,81 m/s² / 2222 Pa = 20 * 9,81 N / 2222 N/m² ≈ 0,0882988 m² ≈ 882,99 cm²

zadanie 3
dane:
P = 15 kPa = 15000 Pa
F = 25 N
S = 0,03 m²
x = 25 cm = 0,25 m

szukane:
h = ?

P = F/S

7 kolumn obok siebie, wszystkie na jednej cegle
P = (h/x - 1) *7F/7S => h = P*Sx/F + x
h = 15000 Pa * 0,03 m² * 0,25 m /25 N + 0,25 m = 4,75 m

7 kolumn jedna na drugiej:
P = (7h/x - 1) *F/S => h = (PSx/F + x)/7
h = (15000 Pa * 0,03 m²* 0,25 m/25 N + 0,25 m)/7 ≈ 0,68 m

jak masz pytania to pisz na pw
4 2 4