Odpowiedzi

2010-03-17T22:01:15+01:00
2x + (-2)y + 1x + (-2)y =3x-4y
2ab - 1ab + 5 +½ ab - 10 =1½ab -5
1 5 1
2010-03-17T22:04:18+01:00
1x + (-6)y + 2x + 2y =3x-4y

2ab - 1ab + 3 + ½ab - 8=1½ab -5
2010-03-17T22:05:53+01:00
Dobierz tak współczynniki jednomianów , aby podana równość była prawdziwa.

....x + ....y + ....x + ....y =3x-4y
....ab - ....ab + .... + .... ab - .... =1½ab -5

2x+2y+x+(-6y) = 3x-4y
3ab-2,5ab+2+ab-7 = 1,5ab-5