Odpowiedzi

  • nyan
  • Rozwiązujący
2010-03-17T22:06:47+01:00
Westalki, rzymskie kapłanki bogini Westy. Było ich początkowo 4, później 6, wreszcie 7. Na czele westalek stała przełożona (virgo vestalis maxima). Pierwotnie westalki musiały pochodzić z rodów patrycjuszowskich. Wybór przeprowadzał najwyższy kapłan (pontifex maximus) spośród dziewcząt w wieku 6-10 lat. Pobyt u westalek trwał 30 lat (10 lat nowicjatu, 10 lat ćwiczenia i 10 lat nauczania).

Westalki podlegały ostrej dyscyplinie, graniczącej z ascezą. W przypadku niedopilnowania świętego ognia (co miało wróżyć nieszczęście dla państwa) dyżurującą westalkę karano chłostą. Za utratę dziewictwa zamurowywano żywcem. Do innych obowiązków westalek należało: czuwanie nad penatami ludu rzymskiego i tajemniczymi przedmiotami kultu, które miały zapewnić ciągłość państwa rzymskiego.

Po upływie służby kapłańskiej westalki mogły powrócić do życia świeckiego. Posiadały m.in. przywilej ułaskawiania skazańców, których spotkały na drodze do miejsca kaźni. Mieszkały w Atrium Vestae niedaleko świątyni Westy obok Regia, siedziby najwyższego kapłana. Ruiny domu westalek na Forum Romanum pochodzą z czasów Sewerów.
8 3 8
2010-03-17T22:07:44+01:00
Westalki w starożytnym Rzymie kapłanki strzegące świętego ognia w świątyni Westy. Westalek było sześć i tworzyły rodzaj zakonu. Wybierano je spośród dziewcząt z arystokratycznych rodzin; obowiązywał je specjalny biały strój, odpowiednie uczesanie oraz śluby czystości. Cieszyły się dużym szacunkiem społeczeństwa i korzystały z różnych przywilejów.
8 4 8