Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • nyan
  • Rozwiązujący
2010-03-17T22:08:30+01:00
Polska jest krajem prawie jednolitym narodowościowo. Narodowość polską deklaruje około 97% obywateli. Jest to sytuacja rzadko spotykana w Europie.

Polskę zamieszkują następujące mniejszości narodowe:
Niemcy - około 400 tys. Zamieszkują głównie na Opolszczyźnie oraz w województwie śląskim.
Ukraińcy - około 350 tys. Największe skupiska w województwie warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim.
Białorusini - około 250 tys. Zamieszkują głównie wschodnią część województwa podlaskiego.
Litwini - około 25 tys. osób mieszkających w okolicy Suwałk (Puńsk, Sejny).

Polska od początku swej państwowości była krajem chrześcijańskim. Dzisiaj zdecydowanie największa liczba ludności wyznaje religię katolicką. Przynależność do Kościoła katolickiego deklaruje 95,5% mieszkańców Polski.

Największe kościoły i związki wyznaniowe w Polsce:


Kościół Rzymskokatolicki
34 842 tys.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
555 tys.

Związek Wyznania Świadków Jehowy
123 tys.

Kościół Grekokatolicki
110 tys.

Kościół Ewangelicko-Augsburski
87 tys

Kościół Starokatolicki Mariawitów
26 tys