1.Korzystając z tabeli rozpuszczalności, ustal, jakie dwa roztwory soli należy zmieszać, aby otrzymać osady fosforanu(V) glinu i węglanu miedzi(II).
2.Napisz równania reakcji:
a) siarczanu(VI) żelaza(II) z węglanem potasu
b) azotanu ołowiu(II) z siarczanem(VI) sodu, stosując zapis jonowy, jonowy skrócony oraz cząsteczkowy.
3.Wyjaśnij, czy po zmieszaniu roztworów siarczanu(VI) sodu i chlorku glinu najdzie reakcja chemiczna, w której jeden z produktów będzie w postaci osadu.

Proszę o szybką odpowiedź potrzebuję to zadanie na jutro.

1

Odpowiedzi

2010-03-18T10:35:25+01:00
1 Fosforan glinu- np roztwór bromku glinu i fosforanu sodu
Węglan miedzi- np azotan miedzi i węglan potasu

2 FeSO4 + K2CO3 -> K2SO4 + FeCO3
Fe2+ + SO4 2- + 2K+ + CO3 2- -> 2K+ + SO4 2- + FeCO3
Fe2+ + Co3 2- -> FeCO3

Pb(NO3)2 + Na2SO4 -> 2NaNO3 + PbSO4
Pb2+ + 2NO3- + 2Na+ + SO4 2- -> 2Na+ + 2NO3- + PbSO4
Pb2+ + So4 2- -> PbSO4

3 W wyniku dysocjacji w roztowrze będą jony; Na+, SO4 2-, Al3+ i Cl-
Wszystkie sole które mogą powstać z tych jonów rozpuszczają się w wodzie zatem nie powstanie osad.
19 3 19