1) oblicz długośc promienia wpisanego w trójkąt prostokątny,którego przyprostokątne mają długość 5 i 7.

2)Przekątne równoległoboku o długościach 12cm i 18cm przecinają się pod kątem 72stopni.Oblicz pole tego równoległoboku.

Oblicz długość promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym o
przyprostokątnych mających długóść 2cm i 4cm

1

Odpowiedzi

2010-03-17T23:10:30+01:00
1) oblicz długośc promienia wpisanego w trójkąt prostokątny,którego przyprostokątne mają długość 5 i 7.

c=5-r+7-r
5²+7²=c²
25+49=c²
c²=74
c=√74

√74=12-2r
2r=12-√74
r=6-1/2 √74

2)Przekątne równoległoboku o długościach 12cm i 18cm przecinają się pod kątem 72stopni.Oblicz pole tego równoległoboku.
P=4*1/2*6*9*sin72⁰
P=108*sin72⁰
P=108*0,9511
P≈102,7 cm²

Oblicz długość promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym o
przyprostokątnych mających długóść 2cm i 4cm
R=1/2 c
c²=2²+4²
c²=4+16
c²=20
c=√20
c=2√5
R=1/2*2√5
R=√5 cm