Odpowiedzi

  • ehmm
  • Rozwiązujący
2010-03-17T22:32:03+01:00
NO WIĘC UKŁAD SIKORSKI MAJSKI to układ o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między rządem w Londynie i ZSRR zawarty 30.07.1941r po ataku niemiec na zsrr.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T22:32:17+01:00
3.Krajowa Rada Narodowa (1 stycznia 1944 - 17 stycznia 1947) – ciało polityczne utworzone podczas II wojny światowej w charakterze samozwańczego polskiego parlamentu, mające stanowić zaczątek polskiej władzy powojennej, reprezentujące ugrupowania komunistyczne i lewicowe, mające być według planów ZSRR przeciwwagą dla działalności rządu Stanisława Mikołajczyka. KRN powstało bez formalnej zgody moskiewskiej centrali, zorientowanej wówczas na "jednolitofrontową" linię polityczną.

5.Gwardia Ludowa, GL - organizacja zbrojna PPR utworzona 6 stycznia 1942 (w rzeczywistości nastąpiło to dwa miesiące później 28 marca 1942). Jednolitą ogólnopolską nazwę przyjęto w marcu 1942. Nazwa, celem wprowadzenia zamieszania w środowiskach robotniczych, stanowiła kopię nazwy oddziałów wojskowych PPS - Gwardii Ludowej WRN.
Gwardia Ludowa, jako formacja zbrojna PPR, realizowała wytyczne Międzynarodówki Komunistycznej i cele polityczne komunistów polskich znajdujących się w ZSRR.
1 stycznia 1944 GL została przekształcona w Armię Ludową.