Odpowiedzi

2010-03-17T22:32:30+01:00
S = v*t [m] <- droga
t=s/v [s] <- czas
v=s/t [m/s] <- prędkość

a=V/t lub a=(Vk-Vp)/t gdzie Vk – prędkość końcowa, a Vp – początkowa <- przyspieszenie
s=a*t^2/2[m] <- droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym

F=a*m [N] <- II zasada dynamiki Newtona

W załączniku to samo tylko oznaczenia dodatkowo.
2 4 2
2010-03-17T22:56:29+01:00
A=Fw/m
Fw-siła wypadkowa działająca na ciało
m - masa ciała

+załącznik