Proszę o napisanie pracy na temat:
Powstania narodowowyzwoleńcze - postawa społeczeństwa polskiego wobec zbrojnych prób odzyskania niepodległości(jakie warstwy popierały, jakie nie, dlaczego ?, postawa społeczeństwa,od powstania listpoadowego do styczniowego).

PS.proszę nie kopiować z neta,proszę o samodzielną pracę,daję naj
praca na poziomie szkoły średniej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T22:46:08+01:00
Podczas powstania listopadowego w powstaniu nie uczestniczyli chłopi. Uważali, iż nie posiadają celu, dla którego mieliby walczyć, zaś po powstaniu otrzymali uwłaszczenie, był to bodaj jedyny plus powstania. Powstań również nie popierały wyższe warstwy społeczeństwa oraz część mieszczan. Arystokraci uważali powstanie za niepotrzebne, zbędne gdyż w państwie żyło się dobrze ( w ich mniemaniu). Mieszczanie zaś obawiali się późniejszych represji i prześladowań ze strony Rosji. Powstaniom sprzeciwiali się również różni generałowie (kilku z nich powstańcy w noc listopadową zabili, gdyż nie chcieli się przyłączyć), uważali, iż rosja jest zbyt silna by z nią walczyć. Powstanie to nie miało charakteru partyzanckiego, to też w otwartych bitwach najczęściej ponosili porażki, lecz udawało się też utrzeć nosa armii carskiej, niestety zwycięstwa miały charakter moralny aniżeli militarny. W powstaniu ogólnie wzięło udział około 200 tyś. osób.

W powstaniu styczniowym, do powstania znów nie przyłączyli się chłopi, z obawy o swój dorobek. Powstanie to miało już charakter powstańczy, a utworzenie Tajnego Państwa Polskiego w podziemiu było świetnie zorganizowane, czego niestety nie można powiedzieć o powstaniu. Wybuchło gwałtownie, chaotycznie, brak było osób, które poprowadziłyby do inteligentnego zwycięztwa. Potyczki które staczali ze sobą powstańcy oraz rosjanie były zdecydowanie mniejsze z uwagi na partyzancką wojne. Małe grupy były cięższe do zlokalizowania. Zamachy na głównych przeciwników powstania ze strony rosjii nie powiodły się, przez co cierpiało społeczeństwo. Transporty broni oraz amunicjii były przechwytywane przez rosjan i niestety zaopatrzenie nie docierało do powstańców. Powstanie to zakończyło się klęską, i było ostatnim Polskim powstaniem w XIX wieku...Traugutt oraz dwóch innych przywódców zostało powieszonych w cytadelii. Podobnie jak w powstaniu listopadowym, nastąpily represje, masowa rusyfikacja oraz zesłania na syberię (przedewszystkim "młoda" inteligencja czyli studenci- np. Mickiewicz)