(4²× 2⁻⁸):(8³× 4⁻²)⁻¹ =


2⁻²:3⁻³(dzielenie=kreska ułamkowa) × (cztery dziewiąte)² =


[(dwie trzecie)⁻²]⁻² =


6°+0⁶ :6⁻¹ (dzieleniem zastąpiłam kreske ułamkową) + (4⁶-16³) =


[(⅓)⁴× (⅔)⁻⁵] :6⁻² =(0,5 × 8⁶ -2×16⁴);7³ =


[(5/2)³ : (2/5)² ] x (5/2)⁻⁴=Prosze o rozwiązania ponieważ potrzebuję to na zaliczenia a nie mam przykładów jak to rozwiązac będe bardzo wdzięczna:)) Wszędzie gdzie nie widac potęgi jest -8 lub 8

2

Odpowiedzi

2010-03-17T23:30:16+01:00
(4²× 2⁻⁸):(8³× 4⁻²)⁻¹ =(2⁴×1/2⁸)÷(4⁶×1/4²)⁻¹=1/16÷256=1/4096

2⁻²:3⁻³(dzielenie=kreska ułamkowa) × (cztery dziewiąte)² =4/3

[(dwie trzecie)⁻²]⁻² =16/81

6°+0⁶ :6⁻¹ (dzieleniem zastąpiłam kreske ułamkową) + (4⁶-16³) =6

[(⅓)⁴× (⅔)⁻⁵] :6⁻² =27/8

(0,5 × 8⁶ -2×16⁴);7³ =0

[(5/2)³ : (2/5)² ] x (5/2)⁻⁴=64/1125

Według moich obliczeń to powinno wyjść dobrze.1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T23:40:02+01:00
A) (4²×2-⁸)÷(8³×4-²)-¹=((2²)²×2-⁸)÷((2³)³×(2²)-²)-¹=(2⁴×2-⁸)÷(2⁹×2-⁴)-¹ =2⁴⁻⁸÷(2⁹⁻⁴)⁻¹=2⁻⁴÷(2⁵)⁻¹=2⁻⁴÷2⁻⁵=2⁻⁴⁺⁵=2¹=2 ;b)2⁻²÷3⁻³×(4/9)²=1/2²÷1/3³×16/81=1/4÷1/9×16/81=1/4×9×16/81=9/4×16/81=4/9 ;c) [(⅔)⁻²]⁻²=⅔⁻²°⁻²=(⅔)⁴=16/81 ;d)6⁰+0⁶÷6⁻¹+(4⁶-16³)=1+0÷⅙+(4⁶-(4²)³)=1÷⅙+(4⁶-4⁶)=6+0=6 ;e)[(⅓)⁴×(⅔)⁻⁵]÷6⁻²=1/81×1/(⅔)⁵÷1/6²=1/81×243/32×36=27/8=3⅜ ;f)(0,5×8⁶-2×16⁴)÷7³=(½×(2³)⁶-2×(2⁴)⁴)÷343=(2⁻¹×2¹⁸-2×2¹⁶)÷343=(2¹⁷-2¹⁷)÷343=0 ;g)[(5/2)³÷(⅖)²]×(5/2)⁻⁴=[(⅖)⁻¹)³ ÷(⅖)²]×((⅖)⁻¹)⁻⁴=[(⅖)⁻³÷(⅖)²]×(⅖)⁴=(⅖)⁻³⁻²×(⅖)⁴=(⅖)⁻⁵×(⅖)⁴=(⅖)⁻⁵⁺⁴=(⅖)⁻¹=5/2