Odpowiedzi

2010-03-17T22:47:39+01:00
W(x)=(x+5)(x^2-9)
w(x)=(x+5)(x-3)(x+3)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T22:53:37+01:00
W(x) = x²(x+5) - 9(x+5)

dzielimy to teraz na dwa "nawiasy"

w(x) = (x+5)(x²-9)

drugi nawias to (x²-3²) stosujemy więc wzór skróconego mnożenia.
( a²-b² ) = (a-b)(a+b)

w(x) = (x+5)(x-3)(x+3)

cheers.