Zad.1
Wielomian w(x) = x^2(x+5) - 9(x+5) przedstaw w postaci iloczynu czynników stopnia pierwszego. Dzięki z góry za pomoc.
Zad.2
Obwód trójkąta prostokątnego jest równy 30cm, a suma długości jego przyprostokątnych jest o 4 razy większa niż dług. przeciwprostokątnej. Oblicz długości boków tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T23:03:19+01:00
1) w(x) = x^2(x+5) - 9(x+5)
w(x)=x^2(5x)razy9(5x)
2)OB=30CM
30=x+(x*4)
30=x+4x
30=5x/:5
6=x
preciw..=6*4=24
przy..6:2=3