Rozwiąż nierówności; 3x-2(x-2)>3(x-4)-2(2-3x)
a) wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru rozwiązań
b) ile liczb całkowitych większych od -3 należy do zbioru rozwiązań
c)podaj najmniejszą liczbę parzystą,która nie spełnia tej nierówności

2

Odpowiedzi

2010-03-17T22:59:40+01:00
3x-2(x-2)>3(x-4)-2(2-3x)
3x-2x+4>3x-12-4+6x
-8x>-20
x<2,5

a)0,1,2
b)-2,-1,0,1,2
c)4
1 5 1
2010-03-17T23:02:23+01:00
3x-2(x-2)>3(x-4)-2(2-3x)
3x-2x+4>3x-12-4+6x
3x-2x-3x-6x>-12-4-4
-8x>-20 | :(-8)
x<20/8
x<2½

a) 0, 1, 2
b) jest 5 takich liczb całkowitych: -2, -1, 0, 1, 2
c) 4