Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T09:08:54+01:00
A) 2x+3 dzielone na 5 = 2-x dzielone na 3 -x
mnozymy ukośnie
^2 - do potegi drugiej

(2x+3)(3 -x)= 5*(2-x)
6x- 2x^2 +9 -3x= 10-5x
-2x2 + 8x -1=0

delta = b^2 - 4ac
delta = 8^2 - 4* (-2) *(-1)
delta = 64 -8
delta =56
pierw z delty = 2|14
| -pierwiaasatek

x1= (-b -delta)/2a
x1 = (-8 -2|14)/ (-4)
x1=(4+ |14)/ 2

x2= (-b +delta)/2a
x2= (-8 +2|14)/ (-4)
x2= (4- |14)/ 2

b) x+1 dzielone na 2 - x-1 dzielone na 3 = ¼
mnozymy cale wyrazenie przez 12, otrzymujemy

6(x+1) - 4(x-1)= 3
6x+6 -4x+4 - 3=0
2x+7=0
2x=-7 /:2
x= -7/2
x= -3,5

c) 4x+7 dzielone na 2 - 5x-1 dzielone na 6 = x+5
mnozymy cale wyrazenie przez 6, otrzymujemy

3(4x+7) - (5x-1) = 6(x+5)
12x + 21 -5x +1 = 6x +30
x = 8

d)x+5 dzielone na 4 - 2x+1 dzielone na 8 = ½(2-x)
mnozymy cale wyrazenie przez 8, otrzymujemy

2(x+5) - (2x+1) = 4(2-x)
2x +10 - 2x - 1 = 8 -4x
4x= -1
x= -1/4
1 5 1