Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T23:57:10+01:00
A)
KCl→K(+) + Cl(-) chlorek potasu
Na2S→2Na(+) + S(2-) siarczek sodu
CaBr2→Ca(2+) + 2Br(-) bromek wapnia
MgS→Mg(2+) + S(2-) siarczek magnezu
FeBr3→Fe(3+) + 3Br(-) bromek żelaza (III)
SnCl4→Sn(4+) + 4Cl(-) chlorek cyny (IV)
Fe2S3,→2Fe(3+) + 3S(2-) siarczek żelaza (III)
b) KNO3→K(+) + NO3(-) azotan(V) potasu
Na2CO3→2Na(+) + CO3(2-) <- tu sprawdź chyba źle było przepisane węglan sodu
Na3PO4→3Na(+) + PO4(3-) fosforan(V) sodu
ZnSO4→Zn(2+) + SO4(2-) siarczan(VI) cynku
Al2(SO4)3→2Al(3+) + 3SO4(2-) siarczan(VI) glinu
Pb(SO4)2→Pb(4+) + 2SO4(2-) siarczan(VI) ołowiu (IV) <- tu sprawdź chyba źle było przepisane, bardziej poprawnie byłoby:
PbSO4→Pb(2+) + SO4(2-) siarczan(VI) ołowiu (II)
5 5 5