Wykres funkcji, którego wzór podano poniżej, otrzymano w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f(x)=a÷x ( "a'' przez ''x'' ) o wektor v= [p,q]. Wyznacz wzór funkcji f i współrzędne wektora v.

y = 2x - 3 ÷ x +1 ( "2x -3'' przez ''x +1'' ).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T00:12:37+01:00
Wykres funkcji, którego wzór podano poniżej, otrzymano w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f(x)=a÷x ( "a'' przez ''x'' ) o wektor v= [p,q]. Wyznacz wzór funkcji f i współrzędne wektora v.

y = 2x - 3 ÷ x +1 ( "2x -3'' przez ''x +1'' ).

y=[2(x+1)-5] /(x+1)

y=2(x+1)/(x+1) -5/(x+1)

y=2 -5/(x+1)

[p,q]=[-1;2]