Odpowiedzi

2010-03-18T07:38:53+01:00
Świety Jan jest czwartym ewangelistą,należy on do tych szczególnie uprzywilejowanych,bo jako jeden z pierwszych przyłączył sie do Jezusa,jemu było dane przeżywać w bliskości Mistrza dramat Wielkiego Tygodnia,on oglądałna własne oczy pusty grób,i widział zmartwychwstałego.Jego ewangelia jest zbiorem medytacji nad słowami i czynami Jezusa.Jest ona poszukiwaniem sensu znaków i słów Jezusa.Ukazane jest w niej Święto Paschy,a eucharystia zajmuje miejsce centralne.Według Jana, Jezus to odwieczne słowo,które przyjęło ludzkie ciało,by poprzez swoje niezwykłe czyny oraz naukę,objawiać nam Boga Ojca.
W ewangelii jest mowa o zmartwychwstaniu isądzie ostatecznym,a dzięki Jezusowi,ludzie mogą jęsli go przyjmą,poznać prawdę.
5 4 5