Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T12:18:40+01:00
Narodzenie św. Jana Chrzciciela - proroka zwiastującego przyjście Chrystusa i urodzonego sześć miesięcy przed Nim obchodzi się 24 czerwca. Jest to jedno z najstarszych Świąt w Liturgii Kościoła. Św. Jan Chrzciciel jest patronem Naszej Parafii. Był on synem Zachariasza i Elżbiety, krewnej Najświętszej Maryi Panny. Tradycja umieszcza dom, w którym przyszedł na świat, niedaleko wioski Ain - Karin, dziesięć kilometrów na zachód od Jerozolimy. W miejscu tym zbudowano później kościół franciszkański pod wezwaniem św. Jana w Górach.
Wiadomość o św. Janie, o którym Jezus powiedział: "Między narodzinami z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela" (Mt 11,11) zawarte są w piśmie świętym. Mówi się tam o jego uświęcaniu i jego męczeńskiej śmierci za panowania Króla Heroda.
Oddając mu cześć Kościół wyróżniał go zawsze spośród Sług Bożych. Św. Jana Chrzciciela czcimy w dniu jego narodzin, przyszedł bowiem na świat wolny od grzechu pierworodnego. Z tego samego powodu obchodzimy święto Narodzin Niepokalanie Poczętej Maryi Panny. Jan podjął powierzoną mu misję w trzydzieści lat po narodzeniu Jezusa, w Betanii nad rzeką Jordan. Głosił potrzebę nawrócenia wewnętrznego, przyjęcia chrztu dla odnowy duchowej. Gromadził uczniów i uczył ich modlić się.
Był ostatnim prorokiem Starego Przymierza. Jego zadaniem było przygotowanie drogi Panu, zapowiedź nadejścia długo oczekiwanego Mesjasza, Odkupiciela, w którym "wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże" (Łk 3,6: Iż 40,3-5).
Dzień 24 czerwiec jest jednym z najbardziej radosnych świąt roku. Dawniej obchodzono go jeszcze z większym weselem, jak obecnie. W wigilię tego święta zapalano np.. na szczytach wzgórz tzw. "ognie św. Jana". Gdzieniegdzie do dziś zachowuje się ten zwyczaj (rzucania wianków z płonącymi świecami na wodę) "Zaledwie zgasły ostatnie promienie zachodzącego słońca, gdy nad całym światem zabłysły olbrzymie snopy płomieni, trysnęły z każdego wierzchołka góry i na krótko zostało oświetlone każde miasto, każda wioska, każdy przysiółek" (Dom. P.L.P. Gueranger).
Możemy modlić się: Boże wywyższyłeś św. Jana Chrzciciela i nakazałeś mu "przygotować Panu lud doskonały" (Łk 1,17). Napełnij Twój lud radością z posiadania Twojej łaski i skieruj umysły wszystkich wierzących na drogę pokoju i zbawienia.
Św. Jan Chrzciciel jest patronem wielu krajów i miast. Patronuje też kowalom, krawcom, kuśnierzom, matkom zamężnym, skazańcom (na karę śmierci), abstynentom; zwracając się doń chorzy na padaczkę i w czasie gradobicia. Patron to obrońca, opiekun, ktoś kogo wybieramy jako orędownika, pośrednika, szczególnego opiekuna - osób, wspólnot, miejsc, dzieł.
W ikonografii przedstawiany jest w postaci mężczyzny odzianego w skóry zwierzęce, stojącego w wodach rzeki i udzielającego chrztu, a także prezentowana jest głowa na misie.

Głowa Jana Chrzciciela XV w. (szkoła norymberska), klasztor Bernardynów, Kraków. Autor: Szaleńcowa Anna.
„A w one dni przyszedł
Jan Chrzciciel,
każąc na pustyni judzkiej
i mówiąc:
Upamiętajcie się,
albowiem przybliżyło się
Królestwo Niebios”.
Ew. Mateusza 3.1-2
2 1 2
2010-03-18T12:46:06+01:00
Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem, który poprzedzał nadejście oczekiwanego Mesjasza. On Go bezpośrednio zapowiadał swoimi słowami i swoim działaniem.
Wielu spośród słuchaczy to Jego właśnie uważało za Mesjasza, ponieważ udzielał ludowi Chrztu w rzece Jordan. Ewangelia przekazuje nam jednak Janowe słowa oznajmiające nadejście Chrystusa.
Ewangelia relacjonuje spotkania św. Jana z różnymi grupami społecznymi. Wszyscy oni jednomyślnie pytają go: "Cóż mamy czynić?". Tłumowi zebranemu wokół niego Jan odpowiada, by każdy kto cokolwiek posiada podzielił się z innymi, celników prosi, aby w podatkach nie pobierali niczego poza wyznaczonymi sumami, a żołnierzom radzi poprzestać na swoim żołdzie i godnie pełnić swą służbę wobec innych. Wszyscy oni sami przychodzili, aby nad Jordanem otrzymać chrzest z rąk Janowych.
Św. Jan Chrzciciel wyraźnie jednak mówił, iż on chrzci tylko wodą: "Po mnie przyjdzie Ten, który będzie Was chrzcił Duchem Świętym i ogniem". Chrzest którego udzielał Jan w Jordanie nie jest chrztem sakramentalnym, a tylko symbolicznym. Prawdziwy sakramentalny chrzest będzie dopiero udzielony w imię Trójcy Przenajświętszej po wypełnieniu misji przez pana Jezusa.
Adwnetowe dni przedświąteczne są dla chrześcijan okazją do refleksji nad wypełnianiem się wszystkich proroctw, o których mówi Biblia. Postawa św. Jana Chrzciciela, który celowo i świadomie umniejsza się wobec innych zapewniając, że nie jest Mesjaszem, jest dla nas wzorem pokory i przygotowania w swoim życiu miejsca samemu Zbawicielowi- Jezusowi Chrystusowi. On sam miłość do Chrystusa przypieczętował swoją męczeńską śmiercią (ścięcie głowy w więzieniu przez sługi króla Heroda).
4 3 4