Odpowiedzi

2010-03-18T10:08:39+01:00
C1 =2μF
C2 = 3μF
C3 = 6μF
a)
1/C - pojemnośc zastępcza = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 = 1/2 + 1/3 + 1/6 =
= 3/6 + 2/6 + 1/6 = 6/6 = 1
C = 1 μF
b)
Cz - pojemnośc zastępcza = C1 + C2 + C3 = 2 + 3 + 6 = 11 μF
c)
Najpierw obliczamy pojemność zastępczą C1 i C2
C = C1 + C2 = 2 + 3 = 5 μF
obliczamy pojemnośc zastępczą C i C3
1/Cz = 1/C + 1/C3 = 1/5 + 1/6 = 6/30 + 5/30 = 11/30
Cz = 30/11 = 2,7 μF
d)
Obliczamy pojemnośc zastępczą C1 i C2
1/C = 1/C1 + 1/C2 = 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6
C = 6/5 = 1,2 μF
obliczamy pojemność zastępczą obwodu
Cz = C + C3 = 1,2 + 6 = 7,2 μF