Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T07:27:11+01:00
Rocesów geologicznych, zachodzących zarówno wewnątrz, jak i na powierzchni Ziemi. Ich przebieg i charakter, wyraźnie odmienne w południowej, środkowej i północnej części kraju, zadecydowały o urozmaiceniu współczesnej rzeźby Polski. Na obszarze gór i wyżyn stare struktury geologiczne były wielokrotnie niszczone i zrównywane, aby następnie, w wyniku procesów wypiętrzających, ulec odmłodzeniu. Stąd tak wyraziste w Polsce południowej, najstarsze rysy rzeźby ukształtowały się zasadniczo w okresie trzeciorzędowym. Formował się wtedy również potężny łańcuch górski Karpat z Tatrami, w których położony jest najwyższy szczyt Polski- Rysy(2499mn.p.m.).Rzeźba nizin Polski środkowej i północnej ma inny charakter i pochodzenie. W czwartorzędzie doszło do jej przeobrażenia bądź zupełnego pogrzebania pod grubymi warstwami osadów, gdy w zmieniających się warunkach klimatycznych dochodziło do powstawania i zanikania wielkiego lądolodu. Po jego ustąpieniu, w holocenie, nastąpił ostatni etap kształtowania rzeźby, głównie nizin nadmorskich. Powstawały wówczas mierzeje z wydmami, nadmorskie jeziora i delty. W delcie Wisły, na terenie wsi Raczki, niedaleko Elbląga, znajduje się najniżej położony punkt Polski(1,8mp.p.m.).
Najwyższe szczyty w ważniejszych pasmach górskich:
Karpaty:
· Rysy(2449mn.p.m.)w Tatrach
· Babia Góra(1725mn.p.m.)w Beskidzie Wysokim
· Tarnica(1346mn.p.m.)w Bieszczadach
· Turbacz(1315mn.p.m.)w Gorcach
· Radziejowa(1262mn.p.m.)w Beskidzie Sądeckim
· Skrzyczne(1257mn.p.m.)w Beskidzie Śląskim
· Wysokie Skałki(1050mn.p.m.)w Pieninach