PROSZE O POMOC BARDZO PILNE!!!!!!!
Mam do napisania wypracowanie minimum 250 słow na wybrany temat

1. Finansowe i moralne koszty wybicia sie Stanisława Wokulskiego ponad przeciętność

2. Miłość budująca i miłość niszcząca.Przedstaw tamat na podstawie "POTOPU", " NAD NIEMNEM" " LALKI"

3. Przedstaw realizacje haseł realistycznych wybranych utworów tej epoki (poztytwizm) " NAD NIEMNEM " " LALKA"

MAM WYBRAĆ TYLKO JEDNO Z TYCH PYTAŃ I NAPISAĆ BARDZO PROSZĘ O POMOC DAJE NAJ..... ALE NIE Z INTERNETU....

1

Odpowiedzi

2010-03-18T08:48:32+01:00
W powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem"wyraźnie zaznacza się kult mogił,kult pracy,jak również kult ogniska domowego.Mogiła Jana i Cecylii jest otoczona wielką czcią i szczególną troską,przez kolejne pokolenia Bohatyrowiczów.
Wyraźnie też ukazany jest kult pracy,dzięki któremu ludzie stają sie silni duchowo,odnajdują sens życia,jak również odbudowują odwieczny zwiazek z naturą.Praca dla nich nie jest przekleństwem,lecz dobrowolnym obowiązkiem człowieka wobec przyrody isamego siebie.
Waznym wątkiem jest kult ogniska domowego,bo tylko temu państwobędzie silne,silny będzie naród.Jaka jednostka taki będzie cały naród.Dzieki temu,że ludzie z różnych klas potrafią żyć w zgodzie ze sobą,mogą wiele osiągnąć w walce o lepsze jutro."Nad Niemnem" to przede wszystkim drogowskaz moralny i etyczny.
W powieści Bolesława Prusa"Lalka" ukazane są różne warstwy społeczeństwa i ich stosunek do świata.Arystokracja nie jest zdolna do żadnych wyższych uczuć,są zadufani w sobie.Zkolei mieszczanie nie podejmują zbędnego ryzyka,wolą wieść raczej życie z boku.Społeczeństwo w utworze wykazuje się egoizmem i bezczynnością.
Całkiem inną postawę ukazuje postać Wokulskiego,który raz jest pozytywistą,a innym razem romantykiem.Jest on bohaterem rozdartym wewnętrznie,toczy się wnim walka,która nie przynosi oczekiwanego efektu.Wokulski ponosi ostatecznie klęskę.