Odpowiedzi

2013-05-27T01:09:09+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

3Cu₂S + 16HNO₃ ---> 6Cu(NO₃)₂ + 3S + 4NO + 8H₂O

S(-II) - 2e ---> S(0)         /*3 ... reakcja utleniania

2Cu(I) - 2e ---> 2Cu(II)    /*3 ... reakcja utleniania

N(V) + 3e ---> N(II)        /*4 ... reakcja redukcji

 

N(V) -- utleniacz

S(-II) --- reduktor

Cu(I) --- reduktor