Odpowiedzi

2010-03-18T10:56:13+01:00
Wynalazki Archimedesa:

śruba Archimedesa
przenośnik ślimakowy
organy wodne
machiny obronne
zajął się też udoskonaleniem wielokrążka


Jego najsłynniejszym wynalazkiem był przenośnik ślimakowy, zwany śrubą Archimedesa, służący do transportu w górę wody lub ziarna. Do dzisiaj, w okolicach gdzie nie ma pomp stosuje się go do nawadniania pól.
Odkrył również zasadę działania dźwigni i bloków. Był twórcą podstaw statyki (zasada dźwigni) i hydrostatyki (prawo Archimedesa i jego słynne: "Eureka"), podał metody obliczania objętości brył i pól figur, oszacował dość dokładnie liczbę pi.
Budował machiny obronne; w czasie II wojny punickiej kierował obroną Syrakuz.
Przypisuje mu się wynalezienie wielokrążka, dźwigu do podnoszenia i wywracania do góry dnem rzymskich statków, oraz zwierciadeł kulistych, które - skupiając promienie słoneczne - podpalały rzymską flotę. Skonstruował również hodometr - urządzenie do pomiaru pokonanego dystansu.
Był konstruktorem największego okrętu starożytności "Syrakuz", o długości 150 metrów.
Zabity przez żołnierza rzymskiego po zdobyciu Syrakuz. Na jego kamieniu nagrobnym wyryto cylinder zawierający kulę - na znak, że zmarły był wielkim matematykiem.