Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T10:56:06+01:00
Kinetyczno-molekularna teoria gazów — mikroskopowy model budowy gazów, umożliwiający makroskopowy opis ich właściwości przy założeniu bardzo dużej ilości atomów, cząsteczek lub jonów.
Podstawowym równaniem teorii kinetycznej gazów jest wzór, który pozwala powiązać parametry poszczególnych cząsteczek z parametrami makroskopowymi gazu, takimi jak: ciśnienie, objętość, temperatura. Ma ono postać

\langle E_k \rangle = \frac{i}{2}kT

gdzie:

\langle E_k\rangle – średnia energia kinetyczna cząsteczki,
k – stała Boltzmanna,
i – liczba stopni swobody cząsteczki. Równanie średniej kwadratowej prędkości cząsteczki wynika bezpośrednio z podstawowego równania kinetyczno-molekularnej teorii gazów dla jednego mola gazu doskonałego (cząsteczka ma trzy stopnie swobody):

\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \langle E_k \rangle = \frac{3}{2}kT ,

m jest masą cząsteczki a \langle v^2\rangle średnim kwadratem jej prędkości.

Stąd

\sqrt{\langle v^2\rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}

lub, używając masy molowej gazu zamiast masy pojedynczej cząsteczki (Mr = Nam, Na to stała Avogadra),

\sqrt{\langle v^2\rangle} = \sqrt{\frac{3N_akT}{M_r}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_r}}

2 2 2